Image not available

Equicoaching®

Coaching met paarden vanuit het nu.

Algemeen

Wat is Equicoaching®?

De naam Equicoaching® is doelbewust gekozen. Enerzijds is ‘equi’ Latijn voor ‘paarden’. Anderzijds vormt ‘equi’ ook het eerste deel van het woord ‘equilibrium’, wat evenwicht betekent. Equicoaching® legt in de coachingsessies de nadruk op het evenwicht tussen het paard, uzelf en uw omgeving. Het uiteindelijke doel van Equicoaching® is om u te laten denken, voelen en doen op hetzelfde niveau als uw gesprekspartner. Iedere gesprekspartner heeft daarbij zijn eigen verantwoordelijkheden en moet het nodige respect tonen voor elkaar, voor zichzelf, voor de anderen en voor het paard.

De coaching is gebaseerd op begeleiding vanuit het ‘nu’. Het is belangrijk om te begrijpen dat het antwoord in onszelf ligt. In de Equicoaching®-sessies fungeert de Equicoach telkens als begeleider. De kracht van de Equicoaching®-methode is tweeledig. Er wordt niet alleen geput uit de ervaring met de paarden, maar ook uit de begeleiding door middel van gespreksvormen. Door deze verbinding van paard en gesprek is Equicoaching® een methode met unieke mogelijkheden.

Achtergrond

De Equicoaching®-methode is oorspronkelijk gebaseerd op het model van de drie ego-toestanden en de kijk op de wereld van de Canadese psychiater Eric Berne. De methode werd nadien verder geperfectioneerd en omkaderd door elementen uit de Transactionele Analyse (TA), Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), familieopstellingen, organisatieopstellingen, Acceptatie Commitment Therapy (ACT) en Rationele Emotieve Therapie (RET).

Onze geschiedenis

De unieke en erkende coachingsmethode Equicoaching®, gelanceerd in 2005, werd gebaseerd op het werk van de Canadese psychiater Eric Berne. Deze legde de grondslag in het onderzoek naar de relatie tussen mens en paard op vlak van communicatie, en concludeerde dat er heel wat gelijkenissen bestaan tussen hoe mensen onderling communiceren en hoe mens en paard communiceren. Mens en paard bleek een winnende combinatie te zijn. Zo werd de basis gelegd voor de Equicoaching®-methode.              

In 2007 werd de beroepsopleiding Equicoach gestart in België. Tijdens deze opleiding werd de juiste balans tussen theorie en praktijkoefeningen uitgewerkt.

Doorheen de jaren werd de methode verder op punt gesteld, tot de organisatie in 2013 werd overgenomen door Viisiteam. Sinds de overname wordt er vooral gefocust op het professionaliseren van de methode en op het verhogen van de algemene kwaliteit. Daardoor is Equicoaching® niet alleen sterker geworden op vlak van persoonlijke coaching (Equicoaching Personal), maar kon de methode ook worden toegepast om de samenwerking binnen teams in een professionele omgeving te stimuleren (Equicoaching Professional). Daarnaast wordt er ook meer aandacht besteed aan academische ondersteuning voor Equicoaches die opgeleid of bijgeschoold willen worden (Equicoaching Academy).             

Deze drie pijlers zorgen ervoor dat Equicoaching® als methode in staat is om zichzelf sterker te ontwikkelen, wat resulteert in een nog hogere kwaliteit van de methode en een nog betere benadering voor alle deelnemers, zowel mens als paard.

In 2015 werd er een samenwerking tussen Equicoaching® en Katholieke Hogeschool Vives aangegaan. Door deze samenwerking slagen beide organisaties er in om als eerste een erkende postgraduaatsopleiding voor coaching met paarden aan te bieden. Niet alleen krijgen studenten na het succesvol afleggen van deze opleiding een postgraduaatsgetuigschrift, ook ontvangen zij een certificaat L1 waardoor zijn binnen Equicoaching® erkend zijn als Equicoach en onmiddellijk aan de slag kunnen als ‘Personal Equicoach’.  

Samenwerking met Vives

Katholieke Hogeschool VIVES is met 13.000 studenten, verdeeld over zes studiegebieden, een van de grootste hogescholen van Vlaanderen. Hogeschool VIVES biedt met eigentijds en competentiegericht hoger onderwijs, innovatief praktijkgericht onderzoek en maatschappelijke dienstverlening een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. VIVES is een waarderende, warme en mensgerichte hogeschool die focust op de vorming van professionele bachelors en HBO5 die als professional en als mens een meerwaarde betekenen in een geglobaliseerde wereld. VIVES heeft de ambitie om door middel van innovatie een trendsetter te zijn in hoger professioneel onderwijs. Via permanente vorming en postgraduaatsopleidingen zet VIVES maximaal en actief in op de ontwikkeling van competenties.

Met jaren ervaring in het geven van zowel bacheloropleidingen als postgraduaattsopleidingen gerelateerd aan de domeinen mens, dier en welzijn (zoals orthopedagogie, toegepaste psychologie, dierenzorg e.a.) zijn wij ervan overtuigd dat we met deze samenwerking de juiste partner gevonden hebben.

Streven naar een hoge kwaliteit en professionaliteit van de coaches is een voorwaarde om het sterke equicoachinglabel voldoende gewicht en diepgang te geven. Het doel van de samenwerking met Hogeschool VIVES is om de opleiding te verbreden, inhouden uit te diepen en de opleiding tot een hoger niveau te tillen; een postgraduaatscertificering waardig.  VIVES® staat in voor een doorgedreven kwaliteitsbewaking en vult inhoudelijk aan waar nodig. Kennis over de coachingstechnieken gaat hand in hand met een gedegen kennis over het paard als partner in het coachingsproces.

EquicoachingPersonalWitLogo

EquicoachingProfessionalWitLogo

EquicoachingAcademyWitLogo