Image not available

Equicoaching®

Coaching met paarden vanuit het nu.

Equicoaches

Momenteel zijn er in België, Nederland en Luxemburg 150 personen opgeleid tot zelfstandig Equicoach. Binnen deze groep selecteert Equicoaching® Preferred Equicoaches. Preferred Equicoaches zijn coaches die op zelfstandige basis met Equicoaching® als organisatie verbonden zijn. Iedere Preferred Equicoach heeft zijn/haar certificaat behaald en voldoet aan de strenge voorwaarden wat betreft de methodologie, de accommodatie en het welzijn van de paarden. Deze vereisten zorgen ervoor dat wanneer u beroep doet op onze Preferred Equicoaches er een zo hoog mogelijke kwaliteit gegarandeerd kan worden voor zowel mens als paard.

Tijdens de sessie baseert de Equicoach zich op het gedrag van de paarden en de coachee om met eenvoudige oefeningen naast het paard en met gerichte vragen tot de gewenste resultaten te komen. De Equicoach zal nooit antwoorden invullen, maar zal de coachee helpen om zelf de juiste antwoorden te ontdekken.

Taken van de Equicoach

De Equicoach

  • gelooft in de groeimogelijkheden van de coachee
  • gelooft in de positieve intenties achter het gedrag van de mens
  • stelt samen met de coachee een duidelijke coachingsovereenkomst op
  • is een goede observator van mens, paard en omgeving
  • gaat integer, ethisch en respectvol om met zijn coachee
  • houdt permanent de veiligheid en het welzijn van mens en paard in het oog
  • is alert voor onverwachte gebeurtenissen
  • werkt permanent aan zijn eigen competenties als Equicoach

Aansprakelijkheid van Equicoaching

Iedere gecertificeerde Equicoach is een zelfstandige Equicoach. Equicoaching als organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een coaching gegeven door de Equicoaches.  
Hoewel Equicoaching® evenmin aansprakelijk is voor de coaching gegeven door de Preferred Equicoaches, ziet Equicoaching er wel op toe dat de Preferred Equicoaches blijven voldoen aan de strikte voorwaarden wat betreft de kwaliteit van de sessies, de veiligheid en het welzijn van zowel de coachees als de paarden.

Grenzen van Equicoaching

Het is van belang te onderstrepen dat bij Equicoaching® vanuit het heden recepten worden gezocht voor een betere toekomst. Als vanuit het verleden situaties of trauma’s worden blootgelegd, dan is het de rol, of zelfs de verplichting van de Equicoach om hiervoor te gaan samenwerken met daartoe opgeleide specialisten. Zowel bij persoonlijke als bij professionele coaching zal de Equicoach samenwerken met de juiste partners om structurele oplossingen uit te werken. 

EquicoachingPersonalWitLogo

EquicoachingProfessionalWitLogo

EquicoachingAcademyWitLogo