Image not available

Equicoaching®

Coaching met paarden vanuit het nu.

EQUICOACHING LOGO LOGO EQUICHOACHING PROFESSIONAL WIT OP ZWART BLAUW

Workshop: Teamontwikkeling

Doelgericht vooruitgaan als team

Samenwerken impliceert dat er een gedragen missie, visie en doelen zijn onder teamleden, maar ook dat medewerkers zonder conflicten met mekaar kunnen samenwerken. Als team herken je elkaars sterktes en zet je die op de juiste manier in.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze workshop ontdekken u en uw team concreet of de visie, missie en doelen van uw team helder zijn, wat de sterktes en teamrol van ieder teamlid zijn en hoe het team zich kan versterken. Op basis van praktische en uitdagende oefeningen leert u niet alleen de theorie kennen, maar past u deze ook meteen toe door praktische oefeningen naast het paard. Zo ervaart u de leerinhouden in de praktijk en blijven de resultaten gegarandeerd.

Wat komt aan bod?

-       Hoe gemeenschappelijke doelen nastreven

-       Hoe onderlinge conflicten oplossen

-       Individuele krachten herkennen en gebruiken

-       Concrete oefeningen naast het paard

-       Afspraken voor concrete toepassingen in het werkveld

Waarom paarden?

Instinctief reageren paarden sterk op lichaamstaal en emoties, dit omdat paarden nood hebben aan natuurlijk leiderschap en samenwerking om te overleven. Een paard dat in contact komt met mensen zal grotendeels reageren in functie van hoe de mens zich voelt en gedraagt ten opzichte van hem. Paarden voelen perfect aan wat er bij u vanbinnen gebeurt en zullen daarop reageren zodat er bij u of uw team een gevoel van bewustwording ontstaat.

Leerplatform

Om de kennis te waarborgen voorzien wij voor iedere deelnemer gedurende een maand toegang tot het online leerplatform waardoor de ervaring niet stopt na één sessie, maar u en uw organisatie de kennis en ervaring zal blijven borgen.

Inschrijven

Contacteer ons voor meer informatie of voor inschrijvingen.

Voor deze investering kan u tot 40% beroep doen op de KMO-portefeuille.

CTRI fi KMOPortefeuille

EquicoachingPersonalWitLogo

EquicoachingProfessionalWitLogo

EquicoachingAcademyWitLogo